Normy emisji spalin – Euro 6D ISC-FCM

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie UE obowiązuje norma emisji spalin — EURO 6D ISCFCM, której celem jest ograniczenie emisji spalin oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. Zmiana przepisów w znacznym stopniu dotknęła rynku motoryzacyjnego skupiającego samochody osobowe. Sprawa nie dotyczy samych użytkowników, ale przede wszystkim producentów.

Norma EURO 6D ISC-FCM — ograniczenie wydzielania spalin

Przyszłość pojazdów z mocnymi silnikami spalinowymi na terenie Unii Europejskiej staje pod znakiem zapytania. Coraz większa troska o środowisko i proekologiczne zachowania wymuszają wręcz nowe zasady i działania ograniczające emisję spalin do powietrza. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje norma EURO 6D ISCFCM (ang. In Service Conformity; Fuel Consumption Monitoring).

Pierwszy człon ISC — In Service Conformity oznacza, że pojazd będzie emitować tyle spalin w trakcie normalnego użytkowania, ile wskazują badania homologacyjne. Z kolei druga część FCM — Fuel Consumption Monitoring przewiduje, że samochody mają być wyposażone w urządzenia monitorujące zużycie paliwa.

Standardy emisyjne: normy EURO od 1993 r.

Pierwsza norma określająca europejski standard emisji spalin została wprowadzona w 1993 r. W wyniku zasad w niej zawartych producenci samochodów zaczęli stosować katalizatory, które wspomogły oczyszczanie spalin. Przez wszystkie lata standardy emisyjne były udoskonalane i wprowadzały coraz więcej rozwiązań, które miały zmniejszać poziom spalin wydzielanych do powietrza.

Normy emisji spalin od 2021 r.

Aktualna norma emisji spalin z 2021 r. jest rozwinięciem poprzedniej, tymczasowej normy EURO 6D-Temp, która zaostrzyła badania i monitorowania rzeczywistego wydzielania zanieczyszczeń podczas jazdy samochodem. Aktualnie obowiązująca od 2021 roku norma emisji spalin jest jej rozszerzeniem. Rozwija zasady testowania wydzielania szkodliwych substancji z samochodów osobowych nie tylko w fabrykach producentów, ale również na samej drodze. Norma przewiduje również, że dopuszczalny poziom emisji pojazdów osobowych to 95 g/km.

Wpływ normy emisji spalin w 2021 r. na przemysł i gospodarkę

Europejski standard emisji spalin dotyczy wszystkich pojazdów sprzedawanych na terenie Unii Europejskich, nie tylko urządzeń samochodowych. Nowa norma emisji spalin z 2021 r. dotyczy aktualnie samochodów osobowych, ale w 2022 r. ma dotyczyć również pojazdów ciężarowych.

Co do tego, że przemysł motoryzacyjny jest jedną z najważniejszych gałęzi w naszej gospodarce, nie ma wątpliwości, jednak zdania ekspertów co do proekologicznej normy emisji spalin z 2021 r. są podzielone. Wielu z nich twierdzi, że aktualnie wprowadzane zasady i perspektywa ich rozwoju w przyszłości może skutkować całkowitą eliminacją silników spalinowych.

„Śmierć” silników benzynowych mogłaby doprowadzić jednak do odwrotnej, niż zamierzona, sytuacji — czyli do wzrostu emisji spalin. Wizja pozbycia się silników spalinowych na rzecz elektrycznych wywołała niepokój i protesty.

Oprócz widma świata bez silników benzynowych producenci zaczęli obawiać się kondycji prowadzonych zakładów produkcyjnych oraz sytuacji swoich pracowników. W związku z powyższymi protestami Komisja Europejska złagodziła stanowisko dotyczące kolejnej zapowiadanej na 2025 r. normy emisji spalin — EURO 7. Na tym etapie kres napędów spalinowych jest odroczony.

Ograniczenie emisji spalin w praktyce

Spaliny są nieodłącznym skutkiem procesu spalania paliwa podczas pracy silnikiem benzynowym. Zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i innych gałęziach przemysłu, szkodliwe związki są emitowane do atmosfery, oddziałując negatywnie na środowisko, a co za tym idzie — zdrowie i życie każdego z nas.

Pomimo głosów sprzeciwu dotyczących nowych norm emisji spalin z 2021 r., protestów i zaniepokojenia w segmencie produkcji i dystrybucji pojazdów samochodowych, szeroko rozumiana troska o środowisko ma przynieść korzyści dla każdego — zarówno jednostki, jak i ogółu.