Jak zarobić pieniądze na panelach fotowoltaicznych?

OZE, czyli Odnawialne źródła Energii znajdują się w proekologicznym nurcie dyskusji i działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, są jednym z topowych tematów. Zespoły ogniw fotowoltaicznych mogą stać się źródłem pasywnego dochodu.

Panele fotowoltaiczne – do czego służą?

W jaki sposób zmniejszyć koszty konsumowanej energii oraz poprawić stan naturalnego środowiska? – może właśnie odpowiedzieć technologia wykorzystania energii światła słonecznego wykorzystana do produkcji czystej energii elektrycznej. Sposób pozwala wytwarzać energie bezpośrednio bez konieczności jej przetwarzania. Warto przyjrzeć się nowym regulacjom, zmieniającym układ sił na rynku.

 1. Definicja producenta
  Podmiot wykorzystujący panele fotowoltaiczne do produkcji energii w alternatywny do wypracowanego przez dziesięciolecia sposobu, nazywany jest z perspektywy OZE – prosumentem. Odróżnia go od konsumenta dwutorowość jego pozycji. Konsument korzysta z wytworów pracy innych. Prosument zaś jest zarazem producentem i konsumentem rozpatrywanego medium.

Produkujący energie w tym wypadku elektryczną, przesyła ją do sieci ogólnodostępnej. Są to nadwyżki, których nie zużywa w związku z prowadzoną działalnością. Zgodnie z umową dostawca energii ma prawo do skorzystania z niższej ceny na pobieraną z sieci energię.

Jak rozlicza się uzyskaną energię?

 1. Rozliczenia w stosunku proporcjonalnym
  Zarządzający strukturą sieci pobiera gratyfikacje za odbiór i magazynowanie nadwyżek. Rozliczenie odbywa się bezgotówkowo z użyciem przelicznika zmniejszającego. W zależności od ustaleń i wysokości produkowanej energii – 0,7 lub 0,8, co oznacza stosunek produkcji do poboru jak 1000 kW/700 lub 800 kW.
 2. Proste obliczenia
  Nakłady finansowe związane są z wieloma zmiennymi. W skład listy wchodzą:
 • zapotrzebowanie ogólno-roczne na energię zużywaną przez obiekt,
 • usytuowanie budynku względem kierunków geograficznych,
 • topografia otaczającego terenu,
 • konstrukcja dachu i typ nawierzchni,
 • wybrany system montażowy paneli fotowoltaicznych.

Dla celów prognostycznych przyjmuje się, że wyprodukowanie 1 kW energii wymaga zastosowania paneli fotowoltaicznych o powierzchni około 7 do 13 m kw (w zależności od nachylenia połaci dachu). Statystyczny dach domu jednorodzinnego może pomieścić instalację o mocy 6-8 kW.

Jak oszacować nakłady na inwestycję w fotowoltaikę?

Znając z oferty koszt zamontowania elektro-woltaicznych paneli o mocy 1 kW, można oszacować wysokość nakładów finansowych koniecznych do sfinalizowania inwestycji.

Wartość musi być powiększona o podatek VAT w wysokości 8%.

 1. Realne zyski
  Po zamontowaniu paneli już w pierwszym roku można liczyć na pojawienie się namacalnych zysków.
  Na dobrej jakości urządzenia producenci udzielają gwarancji bezawaryjnej pracy w ciągu dwudziestu pięciu lat i sprawność paneli w tym czasie nie powinna spaść poniżej 80%.
  Obliczenia parametrów instalacji powinny być oparte o średnioroczne zapotrzebowanie gospodarstwa, wyfiltrowane z dotychczasowego zużycia, potwierdzonego rachunkami.
  Cena jednego kW energii i moc instalacji pozwala prognozować wartość produkcji na poziomie przekraczającym nawet 5000 zł w roku.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie całości wyprodukowanej energii na własne potrzeby. Przekazywanie do dystrybucji jest obarczone współczynnikiem zmniejszającym.

Czas amortyzacji instalacji i zwrotu poniesionych kosztów mija po około 7 latach.

Czy warto skorzystać z dofinansowania?

Czynnikiem minimalizującym ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji jest możliwość skorzystania z dofinansowania, co obniża realne koszty nawet 85%.

 1. Prognozy legislacyjne
  Zmiany ustawy o OZE z 2016 roku dały możliwości korzystania z programów wdrożeniowych dla szerszej grupy potencjalnych inwestorów. Zrewidowano definicje prosumenta. Nowa reguła dała możliwość wzięcia udziału w grze o pieniądze dla większego kręgu podmiotów, które dotychczas z powodów formalnych i niemożności dokonania zmian w swoim statusie, nie mogły brać czynnego udziału.

zarabianie na fotowoltaice

Rok 2017 i kolejne ujęte były w perspektywie rozwojowej, w której zakładano progres w „wydobyciu zielonej energii”. Ruszyły programy rządowe zapewniające refinansowanie poniesionych nakładów. Dzięki nim inwestycje już na starcie stają się o wiele lżejsze do udźwignięcia dla większej liczby wnioskodawców.

Kolejnym czynnikiem modelującym sytuacje na rynku energetyki źródeł odnawialnych, staje się większa świadomość społeczna konsekwencji, co sprzyja zainteresowaniu programami promującymi działania proekologiczne.

Następnym faktorem modelującym sytuację jest spadająca cena, jaką osiągają panele fotowoltaiczne. Produkcja jest wciąż stymulowana nowymi rozwiązaniami promującymi optymalizacje.

Statystyki jednak są nieubłagane i pokazują ogrom pracy, jaki jest jeszcze do wykonania. I to, jak Polska wypada na tle choćby Europy. Liderem rynku są Niemcy, tam ilość kilowatów przypadających na jednego mieszkańca wynosi − 500, reszta Unii Europejskiej ma wynik − 179. W Polsce na jednego mieszkańca przypada zaledwie – jeden wat!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *