Drycooler

Produkcja przemysłowa wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, związanych przede wszystkim z zakupem maszyn, które usprawniają proces produkcji. Inwestorzy muszą dopilnować wszystkich etapów doboru i instalacji urządzeń wspierających produkcję, ponieważ błędy są bardzo kosztowne. Jednym z takich urządzeń jest grupa sprzętów i instalacji chłodniczych, dzięki którym można utrzymać odpowiednio niską temperaturę podczas każdego etapu produkcji. Jednym z nich są Drycoolery.

Drycooler - czym jest?

Są to urządzenia zwane również suchymi chłodnicami lub suchymi schładzaczami cieczy, a ich nazwa pochodzi od dry (ang. suchy, pozbawiony wody), przekazują więc one ciepło bez wymiany wilgoci. Są odpowiedzialne za rozproszenie ciepła, które powstaje w czasie pracy sprężarkowych układów chłodniczych. Drycoolery stosowane są przede wszystkim w zakładach przemysłowych do odprowadzania ciepła podczas procesów technologicznych.

Niektóre z modeli Drycoolerów wzbogacono o układ zraszania, dzięki czemu zwiększają intensywność wymiany ciepła dzięki odparowywaniu wody. Producenci w ten sposób dążą do uzyskania jak największej wydajności urządzeń i coraz mniejszego sprzętu. Konstrukcja tradycyjnego urządzenia zawiera wentylatory (najczęściej osiowe, choć istnieją także sprzęty z wentylatorami promieniowymi), wymiennik woda-powietrze, układ automatycznej regulacji, której zadaniem jest utrzymanie temperatury wody na wylocie oraz obudowę z nóżkami.

DO GÓRY